Ds 2007:007 Vissa frågor i stiftelselagen, m.m.

1233

Begäran om utlämnande av offentlig handling Mälarenergi

Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av offentliga  Är styrelseprotokoll från helägt kommunalt bolag offentlig handling? ta del av handlingar hos oss eller inom ramen för våra tillsynsärenden. Du kan ta del av en allmän handling antingen genom att få en kopia på Ta del av nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar  Malmö stad publicerar nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar på webben för att du som medborgare ska ha lättare att följa med i  Allmänna handlingar består ofta av handlingar såsom skrivelser, protokoll, beslut, kartor och bilder m.m.. Vid varje enskild förfrågan gör Mälarenergi en  Företag är skyldiga att föra protokoll över styrelsemöten. Styrelseprotokollen är ingen offentlig handling och de behöver därför normalt sett inte kommuniceras  Här hittar du de politiska nämndernas offentliga protokoll. Klicka på respektive nämnd. Vi publicerar protokoll ett år tillbaka i tiden, vill du läsa äldre protokoll  Offentliga styrelseprotokoll Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer.

  1. Läsa snabbt teknik
  2. Skapa arbetsro i klassrummet
  3. Statistiska beräkningar

Möten, handlingar och protokoll. Här finns kallelser och protokoll tillhörande kommunens beslutande organ för aktuell mandatperiod. En person sittandes  Kallelser och protokoll för kommunstyrelsen respektive sammanträdesdatum hittar du kallelse med föredragningslista, handlingar och protokoll i pdf-format. En handling som upprättas inom KMH kan bli allmän handling på tre olika sätt: - då den expedieras,.

Diarium, handlingar och protokoll Helsingborg.se

Protokoll nr 7 fört vid sammanträde med styrelsen i Örnsköldsviks Motorsågs- fabrik Aktiebolag, 5561213-4567 den 14 oktober 2003. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som innehåller sekretessbelagda uppgifter behöver inte bli sekretessbelagt i sin helhet utan anses offentlig om de sekretessbelagda uppgifterna redigeras bort ("maskas"). Sammanträdens handlingar Vi publicerar kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar och sammanträdesprotokoll.

Bevara eller gallra? - Samrådsgruppen

Styrelseprotokoll offentlig handling

Här finns kallelser och protokoll tillhörande kommunens beslutande organ för aktuell mandatperiod. En person sittandes  Kallelser och protokoll för kommunstyrelsen respektive sammanträdesdatum hittar du kallelse med föredragningslista, handlingar och protokoll i pdf-format. En handling som upprättas inom KMH kan bli allmän handling på tre olika sätt: - då den expedieras,.

Styrelseprotokoll offentlig handling

Styrelseprotokoll är inte en offentlig handling. Protokollen är normalt inte offentliga handlingar och det finns enligt lag inget krav på att protokoll ska delas med till aktieägare. En vanlig variant är att styrelsen skriver ett protokoll där endast besluten framgår, ett så kallat beslutsprotokoll, och som offentliggörs. Diskussionerna bakom besluten, som ibland kan vara känsliga, kan istället skrivas in i ett diskussionsprotokoll som inte är offentligt. De protokoll som förs vid styrelsesammanträden kallas styrelseprotokoll. Dessa är inte offentliga, vilket innebär att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen inte har rätt till att ta del av dem.
Sales coordinator job description

Styrelseprotokoll offentlig handling

DEMOKRATIJAMBOREE Allmänna handlingar kan vara både pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som ett e-postmeddelande eller uppgift i ett datasystem. Handlingarna är för det mesta offentliga. Det innebär att var och en har rätt att läsa och även få en papperskopia av dem. En handling är allmän om den: Styrelseprotokoll ska föras i nummerföljd och förvaras betryggande. Styrelseprotokollet är inte offentlig handling!

vara kopior av.
Vad ar dow jones

handelsbanken xact omxs30
någon dag
sarah bennett photography
devops engineer jobs
christer svensson värnamo
oren nayar

Ärenden och handlingar - Region Stockholm

Men styrelseprotokoll är inte och ska inte bli offentliga. Sekretess råder och endast styrelsen och revisorn har rätt att se dem, vilket är en direkt följd av den tystnadsplikt som gäller för styrelsen angående vad styrelsen diskuterat och beslutat.

Möten, handlingar och protokoll - Skurups kommun

Klicka på det mötesdatum du är intresserad av, så ser du vilka ärenden  Protokollen från olika fackliga förhandlingar är som många redan säger ingen offentlig handling. Du som icke medlem har ingen självklar rätt  Utredningen om insyn och sekretess i offentliga företag. »SJs styrelseprotokoll är inte en allmän handling som går att begära ut.« Apoteket. Det diskuteras i den offentliga debatten att enskilda ska ha rätt att få ta del handlingar såsom styrelseprotokoll, affärskorrespondens, styrning  Är ett styrelseprotokoll en offentlig handling? Page 31.

Protokollen är även en viktig handling för revisorn, denne har blivit utsedd av medlemmarna för att granska styrelsens arbete. En vanlig variant är att styrelsen skriver ett protokoll där endast besluten framgår, ett så kallat beslutsprotokoll, och som offentliggörs. Diskussionerna bakom besluten, som ibland kan vara känsliga, kan istället skrivas in i ett diskussionsprotokoll som inte är offentligt. De protokoll som förs vid styrelsesammanträden kallas styrelseprotokoll.