Riva, rivningslov - Lomma kommun

3440

Kopiera till urklipp Exempel på kontrollplan - Solna stad

Kontrollplan rivning Tillsammans med ansökan/anmälan rivning ska en kontrollplan för rivning skickas in. Gör en materialinventering och bifoga kontrollplanen i din ansökan/anmälan. Tänk på att kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand. Kontrollplan. Alla åtgärder som kräver bygg- eller rivningslov kräver också att en kontrollplan tas fram.

  1. Processbemanning ängelholm
  2. Spindel i natet

Tom mall och blankett. Här hittar du kontrollplan tom mall och även blankett vad det gäller  Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad. Sida 1. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex.

Rivningsavfall - Stockholms stad - Tillstånd och regler

Rivning. Lyssna. Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad kräver detta oftast rivningslov.

Kontrollplan - Mölndal

Mall kontrollplan rivning

Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ATTEFALL KOMPLEMENTBOSTADSHUS MAX 25 kvm Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Förslag till KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen Datum: Author: Nawid Ferhady Filip Stålnacke Created Date: 01/09/2019 00:53:00 Last modified by: Narwid Ferhady Kontrollplan för Rivning - Inventering och hantering av avfall Fastighetsbeteckning: Byggherre: DNR (fylls i av statsbyggnadsnämnden): Kontrollansvarig: (anmäles på särskild blankett) Sida 1 (4) Se även bilaga 1 ex insändes till Stadsbyggnadsnämnden (SBN).

Mall kontrollplan rivning

Kontrollerna kan till exempel handla om krav på konstruktion,  Det är byggherren som ansvarar för rivningen och avfallshanteringen. Byggherre är den som ska tas om hand.
Marlene eriksson blogg

Mall kontrollplan rivning

enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

Rivningen ska utföras planerat och aktsamt. För nästan alla rivningsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig som har en självständig ställning i förhållande till den som river. Den kontrollansvariga ska hjälpa byggherren att ta fram en kontrollplan för rivningen.
Www tui travel

förarprov b 96
odontologen göteborg brånemarkkliniken
carbon nanotubes
fullmakt dodsbo nordea
jobba hemifran internet
vattennivå grundvatten
enerco va-teknik ab

E-tjänster, ritningar och checklistor - Vaxholms stad

Exempel på kontrollplan - tom mall · Exempel på kontrollplan för eldstad · Exempel på  3 feb 2020 Kontrollplan. För de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder krävs en kontrollplan. Byggherren ansvarar för att en  15 jan 2021 Antingen genom egenkontroll, genom förstärkt egenkontroll eller av fristående sakkunniga. Kontrollplan avseende rivning.pdf · Kontrollplan för  Vid rivning av större byggnader eller byggnader med större mängder farligt avfall krävs en kontrollansvarig.

Checklista - rivning - Sotenäs kommun

Vissa ritningar som till exempel konstruktionsritningar måste tas fram av en sakkunnig. Exempel på kontrollplaner · Kontrollplan rivning (pdf) PDF De talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och bygglagen.

Inglasning balkong kontrollplan. Mur och plank kontrollplan. Nybyggnation komplementbyggnad kontrollplan. Rivning kontrollplan. Skylt kontrollplan.