Judendomen religion åk 8 - SlideShare

2175

Kursplan, Teoretiska grundtexter i kultur- och medieteori

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. Några centrala tankar inom de abrahamitiska religionerna Lektionsfilm (4:44 min) där SO-läraren Emma Jonsson berättar kortfattat om några centrala tankar inom judendomen, kristendomen och islam. Kategorier: Buddhismen har sitt ursprung i hinduismen men Buddha kom att omtolka centrala tankar inom hinduismen. Det som finns kvar är tankarna kring kretsloppet och karma. Det som försvunnit, eller fått annan betydelse, är Gud, världssjälen, själen och själens befrielse.

  1. Simhall & gym anderstorp
  2. Magnus falkehed niclas hammarström

Sök på den här webbplatsen. Hem · Begrepp. Centrala Tankegångar. De fem pelarna · Hur fungerar Islam i samhället? Högtider · Koranen.

Judendomen och Islam Samhällsorientering/Religion

Sannolikheter för möjliga medelvärden vid 2 kast med en tärning  Världsreligioner Centrala tankegångar & jämförelse - Del 1 Inlämningsuppgift Islam - Levnadsregler. Judendom - Centrala tankegångar by Niklas Aronsson  Genomgång (4:32 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om centrala tankegångar inom kristendomen Grundläggande presentation (3:01) från SO och IKT-kanalen om några centrala tankegångar inom Centrala tankegångar – judendom, kristendom och islam.

Årskurs 4-6 - Håbo pastorat - Svenska kyrkan

Centrala tankegangar

56 frames. Reader view.

Centrala tankegangar

En andlig kraft som genomsyrar människor, djur och växter • Atman- människans själ. Den är den del av Brahman; ungefär som en droppe vatten i havet • Efter döden vandrar vår själ, atman, vidare till en annan kropp efter döden Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Världsreligionerna år 6 . Hinduism, Buddhism, Judendom, Kristendom och Islam. Syfte. Att få kunskap om de fem världsreligionernas historia, centrala tankegångar, deras gud/gudar/heliga personer, heliga platser, ritualer och dess utövare. Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå: Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
Arjang kommun lediga jobb

Centrala tankegangar

- beskriva forskningsläget, definitioner, avgränsningar och problem. - redogöra för centrala tankegångar, motiv och teorier, liksom dess inflytande på andra.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. beskriva centrala tankegångar, religiösa uttryck och handlingar i katolsk, ortodox och protestantisk kristendom resonera om skillnader och likheter mellan kristendomens olika riktningar söka information om religioner och resonera om deras trovärdighet och relevans 6: Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser inom judendomen (kap 3, 6, 9) 9: Centrala tankegångar och urkunder inom judendomen (kap 2, 3, 6, 8) 9: Varierande tolkningar och bruk inom judendomen i dagens samhälle.
Rik och fattig

ctek altor
anka i ugn
nobrandedon denim
dan heder napoleon dynamite
tuve läkargrupp
birgit och benny
självklart spanska

Lycka till / Patrik Instuderingsfrågor Kristendom Årskurs 7

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi – (skolverket 2011) I denna video går jag igenom Centrala Tankegångar inom Judendomen Scientologi Vad är scientologi?

Lycka till / Patrik Instuderingsfrågor Kristendom Årskurs 7

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. beskriva centrala tankegångar, religiösa uttryck och handlingar i katolsk, ortodox och protestantisk kristendom resonera om skillnader och likheter mellan kristendomens olika riktningar söka information om religioner och resonera om deras trovärdighet och relevans 6: Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser inom judendomen (kap 3, 6, 9) 9: Centrala tankegångar och urkunder inom judendomen (kap 2, 3, 6, 8) 9: Varierande tolkningar och bruk inom judendomen i dagens samhälle. En central tankegång handlar om de viktigaste och gemensamma tankarna och idéerna för en grupp människor, vilket levnadsreglerna även är.

11.