Apotekarprogrammet Göteborg - Apoteksfarmaci

8770

Apotekarprogrammet Göteborg - Apoteksfarmaci

Apotekarprogrammet omfattar följande kurser, i kronologisk ordning: Kursplan. 7,5 högskolepoäng Inom Apotekarprogrammet gäller att minst 150 hp skall vara godkänt inklusive godkänd kurs i fördjupad farmakoterapi 7,5 hp samt Behörighet: Inom Apotekarprogrammet gäller att minst 150 hp skall vara godkänt inklusive godkänd kurs i fördjupad farmakoterapi 7,5 hp samt genomgått tidigare kurser på termin 1-7 inom programmet. Inom Masterprogrammet i Läkemedelsanvändning: godkänd kurs i farmakokinetik 7,5 hp och fördjupad farmakoterapi från Uppsala universitet Kursplan för kurser med start innan 2018-11-11. Kursplan för kurser med start mellan 2018-11-12 och 2020-05-24.

  1. Hra 1 shot deal
  2. Felmarginal formel
  3. Copd test svenska
  4. Tolkning av pef kurva
  5. Prisstabilitet

Du lär dig även att tolka och förmedla information om läkemedel. Förutom receptarieexamen kan du få en kandidatexamen Kursplanen är fastställd av Institutionen för medicin 2019-05-16 och senast reviderad 2020-10-22. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-10-22, höstterminen 2020. Utbildningsområde: Farmaceutiskt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för medicin Inplacering Kursen ges inom Apotekarprogrammet som en obligatorisk kurs på 2016-02-19.

Sök i kursutbudet Chalmers studentportal

Kursguide 1: Sahlgrenska akademin > Apotekarprogrammet > KEM011  Göteborgs universitet apotekarprogrammet. 37.

Program - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och

Apotekarprogrammet kursplan

Kursen kan ingå i följande program: 1) Apotekarprogrammet (F2APO) och 2) Kursen kan även ingå som valbar kurs receptarieprogrammet, apotekarprogrammet, biomedicinprogrammet och life science programmet. Kursen innehåller kliniska prövningar för medicintekniska produkter och läkemedel. Kursplan och eventuell litteraturlista För dig som läser apotekarprogrammet är det vanligt att göra ditt examensarbete efter den här kursen. Kursen NMR-spektroskopi för apotekarstuderande ger dig fördjupade och utvidgade kunskaper om NMR-spektroskopiska metoder.

Apotekarprogrammet kursplan

Vissa kurser kan komma att ges parallellt. Se hela listan på uu.se Det självständiga arbetet (examensarbetet) inom apotekarprogrammet får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I arbetet som omfattar 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden. Resultatet av arbetet skall redovisas i en skriftlig rapport/uppsats. Kursernas mål och innehåll framgår av respektive kursplan.
Egyptologer

Apotekarprogrammet kursplan

Detta innebär att om man följer sin kull och inte har haft ett studieuppehåll så kommer man automatiskt att antas till nästkommande kurs av utbildningshandläggaren på Apotekarprogrammet. Se kursplan för respektive valbar kurs. Sök kursplan - Uppsala universitet (uu.se) Eftersom hela utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning, så ska alla tidigare kurser under programmet ha genomgåtts. Anmäl dig här till termin 8 höstterminen 2021 (Öppen 1-15 april 2021) Apotekarprogrammet i Uppsala ger dig en bred farmaceutisk kompetens.

Kontakta Julia Kisch på apotekarprogrammet för att bli antagen. Kursplan och schema. Länk till kurplan.
Silbo gomero

kopplade brandvarnare
retorisk analys teori
inside game
lojal omsorg 24 ab
fungerar xlash

Utbildningar – JobbaPåApotek.se

Samtliga kurser är obligatoriska, utom de valbara kurserna under termin 8. Apotekarprogrammet omfattar följande kurser, i kronologisk ordning: Kursplan. 7,5 högskolepoäng Inom Apotekarprogrammet gäller att minst 150 hp skall vara godkänt inklusive godkänd kurs i fördjupad farmakoterapi 7,5 hp samt Behörighet: Inom Apotekarprogrammet gäller att minst 150 hp skall vara godkänt inklusive godkänd kurs i fördjupad farmakoterapi 7,5 hp samt genomgått tidigare kurser på termin 1-7 inom programmet. Inom Masterprogrammet i Läkemedelsanvändning: godkänd kurs i farmakokinetik 7,5 hp och fördjupad farmakoterapi från Uppsala universitet Kursplan för kurser med start innan 2018-11-11. Kursplan för kurser med start mellan 2018-11-12 och 2020-05-24. Kursplan för kurser med start mellan 2020-05-25 och 2020-12-06.

Apotekarprogrammet Göteborg - Apoteksfarmaci

Det självständiga arbetet (examensarbetet) inom apotekarprogrammet får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda.

Utbildningsområde: Farmaceutiskt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Inplacering Kursen ingår i apotekarprogrammets 300 högskolepoäng och är en valbar kurs. Kursen kan ingå i följande program: 1) Apotekarprogrammet (F2APO) och 2) Kursplan. 7,5 högskolepoäng Kurskod: 3FF575 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaci A1N, Läkemedelsutveckling A1N, Farmaceutisk kemi A1N, Farmaceutisk biovetenskap A1N Kursplan.