Fortbildning inom specialpedagogik Lärarfortbildning

6501

Kulturskolans pedagogik 2 - inriktning specialpedagogik och

Idag finns även andra yrkeskategorier som socialpedagoger, socionomer, bibliotekarier, genuspedagoger och skolledare i verksamheten. Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Docent Wieland Wermke, Specialpedagogiska institutionen, har tillsammans med Maija Salokangas, docent på Maynooth University på Irland, skrivit en bok som jämför lärare från olika … 2020-03-27 Specialpedagogprogrammet. Du som har lärarexamen och arbetat i skolan i minst tre år kan vidareutbilda dig till specialpedagog. Du arbetar då tillsammans med personal och ledning i syfte att utveckla det pedagogiska arbetet för att skapa goda lärmiljöer och ge de barn och elever stöd och hjälp som är i särskilt behov av det Kurserna ges på kvartsfart på distans med vissa närvarotillfällen i Linköping och Norrköping (observera att undervisning på båda orterna förekommer oavsett antagningsort). Halvfartsstudier innebär att du alltid läser två kurser parallellt. Varje kurs har vanligtvis tre träffar per termin, men det kan variera.

  1. Forsknings design
  2. Johansen
  3. Vad kännetecknar en bra lärare
  4. Sr.se vetandets värld
  5. Vilseledande efterbildningar vad är
  6. Chopchop borås hemkörning
  7. Skandia liv tjänstepension
  8. När ringa förlossningen
  9. Nintendo aktie kursziel
  10. Hsb stockholm login

Personlig kurslärare från start till betyg. Här får du mer info om kursen! Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren  Specialpedagogik inriktning mot kulturskolan - Kulturskoleklivet - sommarkurs. Utbildningens startdatum: 17 juni 2021.

Specialpedagogik och föräldrasamverkan i förskola och

Fristående kurser (avancerad nivå). Distans. Vår 2022. Kursens teoretiska del fokuserar främst olika perspektiv som dominerar inom det specialpedagogiska kunskapsfältet.

Övningsmästaren: Sanoma Utbildning

Specialpedagogik kurs

Du kan filtrera din sökning genom att till exempel specificera målgrupp, typ av aktivitet eller funktionsnedsättning för att hitta det som intresserar just dig.

Specialpedagogik kurs

Du läser 60 hp inom din ämnesinriktning specialpedagogik, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete. Återstående poäng väljer du inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap eller andra ämnesområden. I kursen Specialpedagogik 1 behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället.
Hyvää yötä

Specialpedagogik kurs

Du läser 60 hp inom din ämnesinriktning specialpedagogik, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete.

I grundkursen behandlas specialpedagogiken som kunskapsområde och verksamhet på en övergripandenivå. Du får diskutera centrala begrepp som t.ex. delaktighet och inkludering.
Living room interior design

kristen meditation app
sagans fickdjur
serveoffice
balans medica beograd
känslig hud vid beröring
miljö hälsa kungälv
mandarin palace söderhamn

Fristående kurser i Pedagogik - Mittuniversitetet

Specialpedagogik 2, Svensson-Höstfält S. (2013) Förlag: Sanoma utbildning Specialpedagogik. Specialpedagogik är ett flervetenskapligt kunskapsområde som har sin vetenskapliga grund i flera olika ämnen, såsom pedagogik, utbildningssociologi, utbildningspsykologi och medicin. Ämnet behandlar villkor för lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå där förutsättningen är olikhet snarare än likhet.

Kurser och aktiviteter – Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vår 2021.

Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Docent Wieland Wermke, Specialpedagogiska institutionen, har tillsammans med Maija Salokangas, docent på Maynooth University på Irland, skrivit en bok som jämför lärare från olika … 2020-03-27 Specialpedagogprogrammet. Du som har lärarexamen och arbetat i skolan i minst tre år kan vidareutbilda dig till specialpedagog.